Hem

 

Våra företag har varit grunden för samhällets uppbyggnad. De har gett os arbete och inkomst. Deras behov av arbetskraft har bidragit till att Kallinge har utvecklats, skapat behov av skolor och kommunal service. Fackföreningar bildades för att förbättra förhållandena för de anställda. Folkets Hus byggdes för att skapa en möteslokal för föreningsmöten, utbildning och kultur.

                                                                              

 

Stålverket på Kockums ca 1980

Djupafors i slutet av 1970 talet

Tappning av 50 tonsugn ca 1980 Nybyggd pappersmaskin ca 1956. Nerlagd 2014

Disagjuteriet 1982

 

Djupafors i mitten av 2010 talet
Här på flygbilderna över Djupafors ser man hur fort saker och ting blir historia. I dessa lokaler som syns i den övre bilden har jag och många andra jobbat. Bruket startade 1868 och 2015 var det mesta rivet utom det gamla rullmagasinet. 2014 lades bruket ner omkring midsommar och ett år senare var det mesta väck. Det gör lite ont i en när man tänker på all energi vi anställda la ner för att producera kartongpapper. Alla övertidstimmar man jobbade. Alla helger man offrade för att bruket skulle fungera och plötsligt finns inget kvar mer än minnen och bilder.

Detta gör det också viktigt att vi försöker dokumentera våra arbetsplatser, för det går snabbt från att vara en fungerande arbetsplats till att bli historia. Det gäller också att bevara så mycket minnen som möjligt till eftervärlden för imorgon är vi också kanske historia.

Du som har en historia att berätta är välkommen till oss på Kallinge Museum. Din bit är viktig för framtiden och här kan man träffa andra och tillsammans bevara ett stycke historia.

 

Djupafors idag

bild Ingemar Olofsson